KLUB

Klub stolního hokeje VSETÍN JOKERS 

Je registrován MVČR jako občanské sdružení občanů provozujících sportovní, kulturní, organizační a hospodářskou činnost. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Valná hromada členů sdružení, která volí Výkonný výbor. Výkonný výbor zajišťuje plnění úkolů a rozhoduje ve všech správních a organizačních záležitostech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady. Členství v klubu přesně definují Stanovy občanského sdružení Vsetín Jokers, vzniká a zaniká na základě rozhodnutí Výkonného výboru, případně Valné hromady.

Členské poplatky byli určeny Valnou hromadou pro rok 2022 takto:

Žáci, Studenti, Ženy            
1500,- Kč

Muži
3000,- Kč

Více informací naleznete v sekci členství.

Hlavní působiště našeho klubu je Stará cesta 1827 pod knihovnou.

Klubové barvy jsou Modrá, Červená, Černá a Bílá.

Mezi naše hlavní priority patří návrat Stolního hokeje „šprtce“ jako nízkonákladové zábavy a sportu do základních škol a dalších zařízení pracujících s dětmi a mezi lidi, kteří se nechtějí nudit.

Pro ověření konání tréninku můžete využít tyto kontakty:

INFORMACE:
Mobil: 605 113 206 (Lukáš Fojt)
Email: vsetinjokers@email.cz
Facebook: www.facebook.com/VsetinJokers

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
VSETÍN JOKERS
Lázky 2085
Vsetín 755 01

ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ:
Sportovní klub (nezisková organizace)
VSETÍN JOKERS (stolní hokej – šprtec – hoockey)
registrace Ministerstva vnitra ČR ze dne 05.11.2012
IČO: 012 093 11

Datová schránka: ux9djdr